Ωράριο:

 

07:45 – 08:00 πρώτη πρωινή προσέλευση

08:15 – 08:30 πρωινή προσέλευση

12:45 – 13:00 πρώτη αποχώρηση

15:45 – 16:00 αποχώρηση ολοήμερου τμήματος

17:15 – 17:30 αποχώρηση διευρυμένου/ αναβαθμισμένου σχολείου