Προσβασιμότητα σχολείου:

Στο παράρτημα του 50 Νηπιαγωγείου Αθηνών κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ. Στόχος του έργου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, η βελτίωση των συνθηκών παραμονής και η διαβίωσή τους στη σχολική μονάδα.