Διδακτική Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών

hrakl

“Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – ΑΙ) αλλάζει καθημερινά τον τρόπο που εργαζόμαστε, που αναζητούμε πληροφορίες, που κάνουμε τις αγορές μας.

Η συμμετοχή των μαθητών σε ένα πρόγραμμα γνωριμίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί μια ευκαιρία να κατανοήσουν πώς η ΤΝ επηρεάζει καθημερινές μας δραστηριότητες, όπως τον τρόπο εργασίας, την αναζήτηση πληροφοριών και τις αγορές που πραγματοποιούμε. Αυτό το δυναμικά εξελισσόμενο εργαλείο απαιτεί έξυπνη και συνειδητή χρήση, με έμφαση στον σεβασμό προς τον άνθρωπο.

Με βάση την ανησυχία και το ενδιαφέρον των μαθητών για την ΤΝ, διοργανώθηκε μια διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών στις 06 Μαρτίου για τα τμήματα Γ1& Γ3 του σχολείου μας, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Τεχνητή Νοημοσύνη για εφήβους”, το οποίο είχε τους ακόλουθους στόχους:

  • Εισαγωγή στην έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ιστορίας της.
  • Εξοικείωση με τους όρους και τις βασικές έννοιες της ΤΝ.
  • Διάκριση μεταξύ νοημόνων και μη νοημόνων συστημάτων.
  • Κατανόηση της ηθικής πλευράς της ΤΝ και σημασίας της.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητές απέκτησαν τη δυνατότητα να αναλύουν τα κρυφά στοιχεία ενός συστήματος ΤΝ, να διακρίνουν τι αποτελεί νοήμον σύστημα και τι όχι, καθώς και να αντιληφθούν την ηθική διάσταση της ΤΝ και τη σημασία της.

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, απολαμβάνοντας  την ηλιόλουστη μέρα, οι μαθητές περιηγήθηκαν στα πέριξ του Θησείου με θέα την Ακρόπολη.

mousirakl

Κατηγορίες: Γενικά άρθρα, Διδακτικές Επισκέψεις. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.