Περιοδικό 4th labs

Το σχολικό περιοδικό 4th labs ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες με κύριο στόχο να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για αυτές αλλά και να τους βοηθησει να καλλιεργήσουν δεξιότητες απαραίτητες όπως η ομαδοσυνεργατικότητα και η δημιουργικότητα. Πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Βουρλούμη Βασίλειου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ιστολόγιο του περιοδικού.

Διαθέσιμα τεύχη