Το όραμα μας

Ο Διευθυντής και το Διδακτικό προσωπικό του σχολείου έχοντας κοινή πεποίθηση ότι στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας πρέπει να βρίσκεται το παιδί και οι ανάγκες του, μοιράζονται το ίδιο όραμα και λειτουργούν από κοινού έτσι ώστε να στοχεύσουν:

·         Στην αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού και στο σεβασμό της προσωπικότητάς του.

·         Στην ομαλή ένταξη του κάθε παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

·         Στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης κι επιτυχίας για όλα τα παιδιά.

·         Στην όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική μάθηση.

·         Στο να μάθουμε το παιδί “πώς να μαθαίνει”.

·         Στην παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης που οδηγούν στη συγκρότηση ενός χαρακτήρα με ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής και ατομικής ευθύνης.

·         Στην καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας, που είναι το καλύτερο μέσο για πρόληψη και καταπολέμηση της μη αποδεκτής συμπεριφοράς.

·         Στην καλλιέργεια της αυτενέργειας κατά τη μάθηση, που είναι το καλύτερο μέσο για πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.

·         Στις αρμονικές σχέσεις του σχολείου με τους παράγοντες που το περιβάλλουν, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας  μεταξύ τους.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση