Ωράριο λειτουργίας

Προσέλευση μαθητών 08.00΄-08.15΄

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

07:00-07:15   Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07:15-08:00 45′ Πρωινή Ζώνη
08:00-08:15 15′ Υποδοχή Μαθητών
08:15-09:40 85 1η Διδακτική περίοδος 1η ώρα 45΄και 2η  ώρα 40΄
09:40-10:00 20′ Διάλειμμα
10:00-11:30 90 2η Διδακτική περίοδος 3η ώρα 45΄και 4η ώρα 45΄
11:30-11:45 15′ Διάλειμμα
11:45-12:25 40 5η ώρα
12:25-12:35 10′ Διάλειμμα
12:35-13:15 40′ 6η ώρα – Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13:15-13:20 5′ Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα σίτισης
13:20-14:00 40′ 1η ώρα Ολοημέρου – Σίτιση
14:00-14:15 15′ Διάλειμμα
14:15-15:00 45 2η ώρα Ολοημέρου
15:00-15:15 15′ Διάλειμμα
15:15-16:00 45 3η ώρα Ολοημέρου – Λήξη
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση