2021-22

Σχολικό Έτος 2021-22

Διευθυντής: Νικολαΐδης Νικόλαος

Α τάξη: Εδιρνέλη Αθανασία

Β τάξη: Σερίφ Μεχμέτ

Γ τάξη: Σαλτσίδου Παρθένα

Δ τάξη: Τσολακίδου Χριστίνα

Ε τάξη: Μελά Μαρία, αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΣΤ τάξη: Ζώνκε Πολυξένη

Τάξη Υποδοχής: Μπαμπαναράκη Άννα

Τμήμα Ένταξης: Ηλιάδου Αλεξία

Ολοήμερο: Κιηγμάς Ανδρέας

Φυσικής Αγωγής: Σταυρόπουλος Γεώργιος

Αγγλικής: Μουρδικούδη Αικατερίνη

Γερμανικής: Τριανταφυλλίδου Δήμητρα

Εικαστικών: Μπαριτάκης Κωνσταντίνος

Μουσικής: Κρανιά Βασιλεία

Θεατρικής Αγωγής: Δαδάρου Κωνσταντίνα

Πληροφορικής: Φεσαλίδης Γεώργιος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση