Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

29/02/24  04/03/24

Αθηνά Υγεία

Δήμος Αθηναίων

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
«Αθηνά Υγεία»

«Αθηνά Εργάνη», 6η Δημοτική Κοινότητα
«Αθηνά Πολιάς», 5η Δημοτική Κοινότητα

Λεωφ. Γαλατσίου 9-11

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Our Yearbook

Ο παρακάτω διάλογος δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι βασισμένος στο κείμενο της σελ. 118 από το Βιβλίο Μαθητή της Δ τάξης.

 

557851d0 1194 4247 910b 317dd72e6adf

 

 

It’s the end of the school year.
Andrew, Betty, Nick, and Sophia are creating a yearbook.

 

imageedit 2 2982007746

 

Andrew: Hi, everyone! My name is Andrew. I’ve just joined this school. I’m half Greek and half British. [Δεν προφέρεται το l στη λέξη half.]

Betty: Hi, Andrew! Nice to meet you. I’m Betty. I love reading books and playing volleyball.

Nick: Hey, Andrew and Betty! I’m Nick. My dad is from America and my mom is Greek. I have a dog named Scooby.

Sophia: Hi, everyone! I’m Sophia. My mum is from Romania and my dad is Greek. I love listening to music and dancing.

[Βρετανικά Αγγλικά mum, Αμερικανικά Αγγλικά mom]


Andrew: Wow, it’s cool to meet you all! So, what do you like to do for fun?

Betty: I love horse riding. My grandparents have a horse named Blackie. She’s black, and I take care of her.

Nick: I enjoy playing football and swimming with my dog Scooby. He is my closest friend.

Sophia: I like collecting CDs and dancing to music. And I have a pen friend named Olina. She loves pizza, just like me!


Andrew: That sounds awesome! I love playing basketball and making models. Plus, I really enjoy learning about ancient Greece in History class.

Betty: That’s cool! Ancient Greece is fascinating. Hey, Andrew, would you like to join me for a game of volleyball sometime?

Andrew: Sure, Betty! I’d love to give it a try. And Nick, maybe Scooby could join us, too?

Nick: Absolutely! Scooby loves playing outside. Count us in!


Sophia: Andrew, do you like dancing? I could show you some cool moves sometime!

Andrew: That sounds like fun, Sophia! I’m up for it.

Betty: Great! We can all have so much fun together. It’s nice to have new friends at school.

Nick: Definitely! I’m glad we met, Andrew. And I’m sure Scooby will be thrilled to have new buddies.


Sophia: Yeah, Andrew, welcome to our school! We’re going to have a blast together.

Andrew: Thanks, guys! I already feel at home here with such awesome friends like you all.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο This Is My Job

8b311108 3749 418e 9cb0 5962f97f866e

Ο παρακάτω διάλογος δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι βασισμένος στον αντίστοιχο από τη σελ. 60 του βιβλίου Τετράδιο Εργασιών της Δ’ τάξης.


 

Reporter: Hi there! Can you tell us your name, please?

Nick: Hi! My name is Nick Page and I’m a policeman.

Reporter: Nice to meet you, Nick! So, what do you do for work?

Nick: Well, being a policeman means I help keep our city safe. I work alongside other officers to make sure everyone follows the rules and stays out of trouble.

Reporter: That sounds exciting! Where do you usually work?de07f9c4 346f 4ffc 81c8 8b4939c611a7

Nick: I work at the police station most of the time, where we have all the tools and resources we need to do our job well. But sometimes, when there’s a situation that needs immediate attention, I jump into a police car and patrol the city streets.

99f73f14 dd6c 41a5 8b4f 1de46ace22d4

Reporter: Wow, that must be quite an adventure! Do you have any special clothes for your job?

Nick: Oh, yes! When I’m on duty, I wear a special blue uniform. It’s not just any uniform; it’s designed to help me do my job better and keep me safe. I also wear a dark blue hat that has a badge on it, which shows people that I’m a real police officer.

Reporter: That’s awesome! So, Nick, do you enjoy being a policeman?

Nick: Absolutely! Being a policeman is more than just a job to me. It’s a chance to make a positive difference in my community. I love knowing that I’m helping people and making our city a better place to live. Plus, the excitement of the job keeps me on my toes (με κρατά σε εγρήγορση / συγκεντρωμένο) and every day brings something new and interesting.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο World Records

d565f5a7 fcbb 4543 88f6 e72e372d64a5Ο παρακάτω διάλογος δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι βασισμένος στα κείμενα από τη σελ. 78 του βιβλίου Pupil’s Book της Ε’ τάξης.


 

Sally: Hey Tommy, have you heard about Yao Defen, the tallest lady in the world?

Tommy: No, who’s that?

Sally: She’s super tall, like, really, really tall! Yao stands at 2.36 metres!

Tommy: Wow, that’s as tall as a giant!

Sally: I know, right? And get this, when she was just 11, she was already 1.85 metres tall!

Tommy: Whoa, that’s incredible! What does she do?

Sally: She works in a circus with her dad and brother, showing off her amazing height to everyone!

Tommy: That sounds awesome! Hey, have you heard about David Huxley pulling that huge aeroplane? 89fbb880 b470 4698 af08 bd2e81b3cb49

Sally: Yeah, I’ve heard about it! He’s super strong! He pulled a Boeing 747-400, which is like pulling 184 big elephants!

Tommy: That’s crazy! And he did it in just over a minute! What’s he up to nowadays?

Sally: He doesn’t do strongman stuff anymore. Instead, he runs a company that plans exciting events in Sydney.

Tommy: Cool! Speaking of big stuff, have you seen the Istana Nurul Iman, the biggest palace ever?

Sally: Oh yeah, it’s like a giant castle! The Sultan of Brunei lives there with 1,788 rooms and 257 bathrooms!

7f890afc aaff 40fe a5bd 75995846adbb

Tommy: Imagine having a home that big! Hey, did you hear about John Evans balancing that super heavy car on his head? 8fb0c166 5261 4f5e b4fa 217c64149001

Sally: Yeah, I did! He’s so strong! He balanced a car that’s as heavy as 4 big bears on his head for 33 seconds!

Tommy: That’s crazy! And he’s a giant himself, standing at 2 metres tall!

Sally: Totally! Oh, and have you heard about the King Cobra, the longest and most dangerous snake?

Tommy: Yeah, it’s super scary! It can grow longer than a school bus and its poison can take down an elephant or even twenty people!

Sally: Yikes! And it swallows its prey whole, like a super hungry monster!

Tommy: That’s terrifying! I’m glad we haven’t got any King Cobras around here!

Sally: Me, too! Let’s stick to talking about cool stuff like Yao and David’s amazing feats!

f209b51b 3dff 4b4b b745 85385985ef15

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Sifting Through Piles of Clothing

Ανώνυμο σχέδιο 1 1

 

 

 

 

 

Ένα βίντεο φτιαγμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη.
Το κείμενο είναι βασισμένο στις σελ. 78 και 81
από το βιβλίο Magic Book 2 της Γ’ τάξης.

The Emperor’s New Clothes

 

“What are you doing there?
I need to change, is that so strange?”

“This orange suit looks nice, Sir.”
[Κανονικά η προσφώνηση είναι Your Imperial Majesty.]

“No, no, no! This suit is too bright.
Oh, I have nothing to wear…
Too long, too short,
too dark, too bright,
nothing looks right.”

“These jackets and suits,
those trousers and shoes
are ready for you to choose.”

“These black trousers… No, no, no!
They’re too dark and too long.
Who’s there?”

Ανώνυμο σχέδιο 3

“Two men are here to see you, Sir. They are tailors!”

“Tailors? I want to see them.”


Αξίζει να μελετήσουμε και τις παρακάτω προτάσεις, παρότι είναι πιο δύσκολες:

As the emperor’s transformation begins, he starts sifting through the piles of clothing the tailors brought.
Καθώς ξεκινάει η μεταμόρφωση του αυτοκράτορα, αυτός αρχίζει να ψάχνει μέσα στις στοίβες από τα ρούχα που έφεραν οι ράφτες.

It’s a unique combination of elegance and style, a true reflection of his personality.
Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός κομψότητας και στυλ, μία αληθινή αντανάκλαση της προσωπικότητάς του.

The emperor stands tall, admiring his new look in the mirror.
Ο αυτοκράτορας κορδώνεται, θαυμάζοντας τη νέα του εμφάνιση στον καθρέφτη.

Finally, a change for the better!
Επιτέλους, μια αλλαγή προς το καλύτερο!

Emperor

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Let’s Make Some Sandwiches

Default sandwiches cartoon 3

 

 

af140aed 16c9 4991 b2cd e182850c9785

 

 

 

 

 

 

Ένα βίντεο φτιαγμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη.
Το κείμενο είναι βασισμένο στη σελ. 110
από το Βιβλίο Μαθητή της Δ’ τάξης.


In a bustling kitchen, the air is filled with chatter.

Nick takes command, orchestrating the sandwich assembly line:
“We’ve got everything for the sandwiches,” he declares.

Andrew steps up, eager to spread butter and layer the ham.

Nick assigns tasks: “Sophia, you add the cheese. Betty, you’re on egg duty.”

But oh, the culinary preferences begin to clash!

Betty protests: “Too much butter, Andrew—and double the ham, please.”

Sophia counters: “No, Andrew, double the cheese. That’s my favourite.”

Betty retorts: “Easy on the cheese, Sophia. And no egg for me. Thank you.”

Nick, the peacemaker steps in: “No quarrels, please!
Stick to this: minimal butter, a slice of cheese, a slice of ham and two slices of egg.
That’s our sandwich blueprint for today.”


take command παίρνω τον έλεγχο
declare διακηρύσσω
step up προσφέρομαι εθελοντικά· αυξάνω
assign tasks αναθέτω καθήκοντα
clash συγκρούομαι
protest διαμαρτύρομαι
counter αντιτάσσω επιχειρήματα
retort απαντώ απότομα
step in παρεμβαίνω

 

Ανώνυμο σχέδιο

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενδοσχολική βία

Πρόληψη & αντιμετώπιση στο σχολείο

 

Βεβαίωση Παρακολούθησης 3

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Exploring the Aisles

Supermarket 1

Γ’ τάξη: Μία εργασία που θα τη στείλουμε
σε ένα από τα σχολεία με τα οποία αλληλογραφούμε.

Το κείμενο και η εικόνα έχουν δημιουργηθεί μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.
H Μαργαρίτα εμπνεύστηκε από τη σχετική ανάρτηση στο παρόν ιστολόγιο.


M1

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Away from the Expectations of Others

637a54e8 a5a7 4ba8 9d73 aafe9af12461

Στη σελ. 34 του βιβλίου Pupil’s Book της ΣΤ’ τάξης βρίσκουμε μία δια- σκευή του έργου A Midsummer Night’s Dream του William Shakespeare.

Βασισμένος στο κείμενο αυτό, ανέπτυξα τους ρόλους με Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόσθεσα και μερικούς ακόμη.

Τα παιδιά θα επιλέξουν τα λόγια που θέλουν να μάθουν για τη θεατρική μας παράσταση.


 

 

Egeus

 

 

 

Egeus:
“I am Hermia’s father, and I demand she marry Demetrius.
[Ο Αιγέας λέει she marry και όχι she marries επειδή είναι υποτακτική, εξαρτώμενη από το I demand και, επιπλέον, θέλει να δώσει επίσημο τόνο.]
Why won’t Hermia obey my wishes?
I must find Hermia and fetch her back home.
Demetrius, you must help me find Hermia.
I will not rest until Hermia is wed to you.
I hope Hermia realises the seriousness of her situation.
I will not rest until Hermia is wed to Demetrius.
She must learn to respect her elders and follow tradition.
Hermia’s actions jeopardise her future.
I hope she realises the seriousness of her situation.”

 

Hermia:
“I love Lysander, but my father wants me to marry Demetrius. I don’t want to marry him.
I must escape with Lysander to the forest where we can be together.
Helena is my friend, but she loves Demetrius.
Why won’t my father understand my love for Lysander?
Lysander and I will find happiness together, away from the expectations of others.
I hope Lysander and I can find peace in the forest.
I feel so alone without Lysander by my side.
I wish my father would accept my love for Lysander.
Lysander means everything to me.
I will never stop loving Lysander, no matter what.”

Lysander:
“Hermia, I love you more than anything.
Nobody will separate us, not even your father.
In the forest, I can tell you how much I love you freely.
Every moment without you feels like forever.
I’m so confused about why I feel drawn to you, Hermia.
Helena, I’m sorry, but I love Hermia, not you.
Hermia, forgive me for the trouble I caused. I only love you.
No magic can make me stop loving you.
I promise to stay by your side no matter what, Hermia.
Let’s leave this weird forest and build our future together.”

 

 

34cc3191 d916 41af 896f e3a2ae82dc93

Helena:
“I love Demetrius, but he doesn’t love me.
Why can’t Demetrius see how much I care for him?
I’ll follow Demetrius to the forest, maybe there he’ll notice me.
I’m tired of being ignored by Demetrius.
I wish Demetrius would love me back.
Maybe in the forest, Demetrius will finally realise my love for him.
I’ll do anything to win Demetrius’s heart.
Why does Demetrius only have eyes for Hermia?
I hope Demetrius will see me for who I am.
Maybe in the forest, I’ll find a way to make Demetrius love me.”

Demetrius:
“Hermia, I have to marry you, it’s my duty.
I won’t change my mind because of feelings.
Helena, stop bothering me, I love Hermia.
I mean well even if it seems wrong.
In the forest, I feel lost and confused.
Why do I suddenly want to be with Helena?
I’m sorry for not seeing things clearly before.
I’ll love and take care of you always, Helena.
Magic won’t change my love for you.
Let’s forget the confusion and be together.”

 

 

12659379 a6ed 4e2e bdec 08fdbbf0af04

Hippolyta:
“I am the queen of the Amazons, soon to marry Theseus.
I wonder what adventures await us in the forest.
I hope Theseus will protect us on our journey.
I must prepare for our wedding ceremony.
I wonder if Titania and Oberon will attend our wedding.
I hope our marriage brings peace to the kingdom.
I hope our union strengthens the bond between our kingdoms.
Let’s make this journey a memorable one, Theseus.
I can’t wait to see the beauty of the forest.
I’ll make sure everything is ready for our wedding day.”

Theseus:
“I am the Duke of Athens, soon to marry Hippolyta.
I look forward to our journey through the forest.
I must ensure the safety of Hippolyta and our companions.
I hope our marriage brings prosperity to Athens.
I wonder what challenges lie ahead.
I’ll make sure to keep a watchful eye.
We’ll celebrate our union with a grand ceremony.
I’ll make sure our journey is nothing short of extraordinary.
Hippolyta, are you ready for the adventure of a lifetime?
I’ll protect you with my life, my love.”

 

 

e6bebfdf e837 4f17 a9af 091604855b00
Titania:

“Why is Oberon so angry with me?
I feel so tired. Where am I?
Who is this handsome creature before me?
I feel a strange affection for him.
I must follow him. He’s my love!
Why is he running away from me?
Come back, my love! Don’t leave me!
I feel so confused. What’s happening?
Oberon, what have you done to me?
I need to find out what’s going on.”

Oberon:
“I must teach Titania a lesson.
Why won’t Titania listen to me?
Puck, come here! I have a plan.
I’ll make Titania fall in love with me again.
This love flower juice will do the trick.
I’ll make Titania fall for the first creature she sees. That will be me.
Now, let’s see how she reacts.
Why is Titania so infatuated with that donkey?
This wasn’t part of the plan.
Puck, fix this mess now!”

 

 

9ea8f39a d3c4 41c4 8bdd 8731983c5e71

Puck

 

 

Puck:
“I love playing tricks on people.
I’ll turn Nick Bottom into a donkey. It’ll be hilarious!
Ha ha ha! Look at him run!
Now, let me give Oberon the magic juice.
Titania won’t know what hit her!
Time to have some fun with Lysander and Demetrius.
Ha ha ha! Look at them fall for the wrong people!
Oops! Maybe I went too far with the love flower.
I guess it’s time to fix everything.
Remember, it’s only a dream!”

 

9ccdd547 4129 4146 a5a4 27843112dea8 2

 

 

Peter Quince:
I am the director of the play within the play.
[Είμαι ο σκηνοθέτης του θεατρικού έργου μέσα στο θεατρικό έργο.]
I hope our performance goes smoothly.
I must ensure that all the actors are ready.
We need to rehearse our lines once more.
Where is Nick Bottom? He’s always late!
I hope the audience enjoys our play.
I’ll make sure everyone is in costume and ready to go.
This play will be the highlight of the festivities.
We must entertain the Duke and his guests with our talent.
Break a leg, everyone!”
[Αυτό σημαίνει «καλή τύχη!» και το λένε μεταξύ τους οι καλλιτέχνες στο θέατρο.]

Robin Starveling:
“I am one of the actors in Peter Quince’s play.
I hope I don’t forget my costume.
I must remember to speak clearly on stage.
I wonder if the audience will enjoy our performance.
I hope I don’t trip over my lines.
I’ll do my best to make Peter Quince proud.
What if I forget my lines?
I hope my costume fits properly tonight.
Just stay calm and focused, Starveling.
Maybe I should’ve practised more.”

Snug:
“I am one of the actors in Peter Quince’s play.
I’m feeling a bit nervous about being on stage.
I hope I remember all my lines.
I hope I don’t mess up my performance.
I’ll do my best to make the audience laugh.
Just breathe, Snug. You’ve got this.
Remember to stay in character, even if things go wrong.
Maybe I should’ve rehearsed more.

 

 

1b0e3b03 c8b7 4104 a9bb 5d6ba94d2c42

Nick Bottom:
“I am an actor, and we’re putting on a play in the forest.
I hope our play will be a success.
I wonder what’s happening in the forest tonight.
Wow! What just happened to me? Why do I feel strange?
Why are these people looking at me like I’m different?
I must run away from here!
What’s this? Why is this beautiful lady calling me her ‘love’?
I don’t want to be a donkey!
Help! Somebody help me!
I need to get away from here before things get worse.”

 

 

67a91a8c 1292 4931 b37f 721d535969b5

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενισχύστε την εκπαίδευσή σας με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

βουλγαρης page 0001

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Learning Together: The Importance of Asking for Help

Default Learning Together The Importance of Asking for HelpTre 2 1

 

Trevor: Hi, Savannah! How are you doing today?

Savannah: Hi, Trevor! I’m good, thanks. What’s on your mind?

Trevor: Well, I was trying to build this Lego castle, but I got stuck. I thought maybe you could help me out?

Savannah: Absolutely, Trevor! I’d be more than happy to lend a hand. Let’s sit down and take a look at it together.

Trevor: Oh, thank you so much, Savannah! I really appreciate it.

Savannah: No problem at all, Trevor. We’re friends, and friends help each other out when they need it.

Trevor: Yeah, you’re right. I’m glad I can ask you for help.

Savannah: Of course, Trevor. Remember, it’s okay to ask for help whenever you need it. Whether it’s building Lego castles or anything else, there’s always someone willing to assist.

Trevor: Thanks for reminding me, Savannah. I’ll keep that in mind.

Savannah: Anytime, Trevor. Don’t hesitate to approach me or anyone else if you ever need a hand with something. That’s what friends are for!

Trevor: I’m really grateful to have a friend like you, Savannah.

Savannah: Oh, thanks, Trevor. Likewise! Now, let’s build this Lego castle together, shall we?

 

Default Lego castle in an apartment 3

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Polite Pals

Goldfish


O
nce upon a time, in a cozy fish tank, there lived a funny goldfish named Goldie. Goldie loved swimming and exploring all day long.

One sunny morning, Goldie swam up to her fishy friend, Finny, and saw Finny had a delicious treat [νόστιμη λιχουδιά].

 

Can I have some, please?” asked Goldie politely.
Sure, Goldie! Here you go,” replied Finny, happy to share.
Goldie smiled and said, “Thanks, Finny! You’re a great friend.

 

As Goldie swam around, she bumped into [σκόνταψε πάνω σε] another fish named Bubbles.

 

Oh, excuse me, Bubbles!” said Goldie, being polite.
It’s okay, Goldie,” replied Bubbles with a smile.

 

Goldie felt happy because using manners [τρόπους] made her friends feel good, too.

From that day on, Goldie always remembered to say “please” when she wanted something, “thank you” when someone helped her, and “excuse me” when she accidentally bumped into someone.

And Goldie’s friends loved swimming with her even more because she was such a polite fish!

 

The end.

Ανώνυμο σχέδιο 1

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

1234

 

 

 

 

 

 

Οι φίλες και οι φίλοι μας από την πανέμορφη Ορεστιάδα
μας έστειλαν τις ευχές τους για καλή χρονιά.
Τους ευχαριστούμε θερμά!

 

123

Όπως μας γράφει ο Οδυσσέας, η πόλη ιδρύθηκε το 1923.
It’s the newest town in Greece.

 

1707212588061

 

1707212588068     1707212588056

 

1707212588052

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Exploring the Aisles

90b5042d 52bd 429a a97c ca332c5c4597

Sometimes, I go to the supermarket with my mum [mom].
First, we grab a shopping trolley [a cart] to place our items inside.
If I see something I like, I ask if I can put it in our trolley.
I shouldn’t shout or cry.
If she says yes, then I place it in the trolley.
We go to the checkout to pay.
I help my mum put the items from the trolley into the bags.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eerie Woods

Leonardo Diffusion XL an orange purple weasel chasing dark blu 7

Eerie woods, a weasel plays,
Sleek and swift inside a maze,

Through the grass, it hops and kicks,
Chasing mice with playful tricks,

Moonlit night or sunny day,
Whiskers twitch, there’s no delay,

Silent woods, a weasel eats,
Hungry tummy’s joy repeats.

 

Leonardo Diffusion XL a pink orange purple weasel chasing dark 6

 

Leonardo Diffusion XL an orange purple weasel chasing dark blu 3

 

 

 

 

woods δάσος

eerie απόκοσμος, μυστηριώδης
sleek στιλπνός, γυαλιστερός
swift γοργός, ταχύς

maze λαβύρινθος
whiskers μουστάκια ζώου

twitch τινάζομαι
hop χοροπηδώ


Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Three Ideas that Support Educator Growth in Effective Differentiation

Extending our Understanding & Practice
of Effective Differentiation

 

Carol Ann Tomlinson is William Clay Parrish, Jr. Professor and Chair of Educational Leadership, Foundations, and Policy at the University of Virginia’s Curry School of Education.

Prior to joining the faculty at UVa, she was a public school teacher for 21 years. During that time, she taught students in high school, preschool, and middle school and also administered programs for struggling and advanced learners. She was Virginia’s Teacher of the Year in 1974. At UVa, she was named Outstanding Professor in the education school in 2004 and received an All-University Teaching Award in 2008. She is author of over 300 books, book chapters, articles, and other educational materials.

 

Three Ideas

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Giggles in the Dark

Ανώνυμο σχέδιο

 

Joan: Alright, girls, huddle up! We need foolproof hiding spots.
(Εντάξει, κορίτσια, για μαζευτείτε! Χρειαζόμαστε σίγουρες και ασφαλείς κρυψώνες.)

Emma: Got it! I’ll find the darkest corner.

Sarah: How about under the table?

Sophia: Well, maybe behind those curtains…

Joan: Perfect plan, team! Now, let’s scatter and blend into the shadows.

 

The girls disperse, and laughter echoes in the dim room.
Joan bumps into something. (Η Τζόουν σκοντάφτει πάνω σε κάτι.)

 

Joan: Ouch! What in the world?

 

The light flickers, revealing Joseph, Joan’s brother, in a hedgehog soccer player costume.

 

Joseph: Surprise! Hedgehog attack! (Έκπληξη! Σκαντζοχοιρο-επίθεση!)

 

The girls burst into laughter.

 

Joan: Joseph, seriously? You scared me!

Joseph: (giggling) Best goal ever!

Joan: Ugh, you’re such a little trickster. I was so mad, but now I can’t stop laughing!

 

Everyone laughs together.
Their parents in the other room remain oblivious to the chaos.

 

Ανώνυμο σχέδιο 1

Τι σημαίνουν τα παρακάτω ρήματα;

blend into
bump into
burst into

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο With Treats in Hand

5c9baaf8 fc62 43b8 a251 fde30fa1ec40

 

 

 

 

dc71240a fe00 406c 9850 62cfe487c0fe

 

 

 

 

 

 

 

His feet were frozen, his throat a bit sore,
But Lance dreamt of treats, he couldn’t ignore.
“I want ice cream,” he quacked with delight,
“And frozen custard, now, that would be alright!”

His friends were concerned, said, “Rest, take a break!”
The penguin had a craving he couldn’t forsake.
Even in frost, with treats in hand,
A sweet tooth can warm the coldest land.        Leonardo Diffusion XL frozen custard 2


treats λιχουδιές
If you have a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets and chocolate, είσαι γλυκατζής.

 

Default frozen custard 2Leonardo Diffusion XL red frozen yoghurt 5df790bfd 45a1 4121 86d9 da4e45c25ee6

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης

04/12/2023  18/12/2023

 

certificate c ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ prog 1327 app 64840 2024 665 page 0001


certificate c ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ prog 1327 app 64840 2024 665 page 0002

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Tutus and Tales

Leonardo Diffusion XL three 9yearold girls in a ballet class w 7

Samantha: Hey, how was ballet today?

Matilda: It went well! I finally got that pirouette down. (Τελικά την κατάφερα εκείνη την πιρουέτα.)

Olivia: Nice job, Matilda! I felt like a clumsy duck attempting a plié.

Samantha: No worries, Olivia. We all have those days. By the way, did you notice the new girl with the unicorn backpack?

Matilda: Oh, that’s Lily. She’s really into unicorns. (Της αρέσουν πολύ οι μονόκεροι.)

Olivia: Unicorns? Seriously?

Samantha: Yeah, and she even wore unicorn socks today.

Matilda: She whispered something to her ballet shoes like, “Take me to the unicorn land.”

Olivia: That’s… different!

Samantha: Well, a bit of unicorn enthusiasm might be fun, right?

Matilda: Totally! Maybe we should all wear unicorn tutus next class.

Olivia: Count me in, as long as they come with some unexpected ballet moves!

(And so, the three friends decided to add a touch of unicorn enthusiasm to their next ballet class, creating a ballet performance filled with laughter and surprising leaps, making it the most entertaining class ever!)


A plié is a term used in ballet and other dance forms. It’s a French word that means “bent.”  In ballet, a plié is a movement where a dancer bends their knees while keeping their heels on the ground.

Ανώνυμο σχέδιο 22