Εγγραφές στην Α .Δημοτικού

Ανακοίνωση εγγραφών για την Α. Δημοτικού των Νηπίων που ανήκουν στα Όρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  • Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή . (Α.Δ.Υ.Μ.).
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου(δίνεται από το νηπιαγωγείο).
  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι  για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016).

Για τους αλλοδαπούς μαθητές είναι χρήσιμο να προσκομίσουν όποια πιστοποιητικά διαθέτουν  επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο κάθε Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη  από τις 8:30 έως 11:00  στο  διάστημα από 1/03/2022 έως 20/03/2022.

Παρακαλώ πολύ να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.