Διάθεση self test

Διάθεση self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία
Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει:
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από τη Δευτέρα, 1 ως και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, μία συσκευασία με πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 5 έως 22 Νοεμβρίου και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.
Υπενθυμίζεται ότι:
* το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,
* ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,
* βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),
* οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),
* η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι από την 1η Νοεμβρίου και εφεξής, η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες θα δηλώνεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία νέα πλατφόρμα θα εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.
H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19, ακολουθώντας την ιδία ακριβώς διαδικασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.
Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 12 ετών και άνω που δεν έχουν ακόμα εμβολιάσει τα παιδιά τους, να σπεύσουν να το κάνουν, αξιοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ισχυρό αυτό όπλο απέναντι στην COVID-19 και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση τείχους ανοσίας.

 

Πλατφόρμα Edupass

 

Αγαπητοί γονείς

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1-11-2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η πλατφόρμα  https://edupass.gov.gr/

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα  https://edupass.gov.gr/  δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:  α)  οι μαθητές/τριες, β) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής ( « επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

 

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες των υπόχρεων εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση που υπόχρεοι υποβάλλονται σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), η δήλωση πρέπει να γίνεται όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

 

Απόσπασμα του  ΦΕΚ 4960/26-10-2021 αναφέρει  μεταξύ άλλων :

 

«α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών  – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα».

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ στην χειρόγραφη κάρτα, επισημαίνουμε πως μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον το αποτέλεσμα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα, γεγονός το οποίο θα επαληθεύεται από τη θυρίδα Δημόσιας Διοίκησης της σχολικής μονάδας.

 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν οι γονείς /κηδεμόνες.

Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας».

 

                                 

                                                                                        Εκ του σχολείου

 

 

Η Πυροσβεστική στο νηπιαγωγείο μας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου -Μεσογαίας παρουσίασε στα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα :

Πυργαγιές-Πλημμύρες-Σεισμοί. Η  παρουσίαση ήταν προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών και απόλυτα κατανοητή από αυτά.

 

Είδαμε από κοντά τα κράνη των πυροσβεστών, τις στολές και μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν  στην κατάσβεση των φωτιών

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης παρατηρήσαμε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται σε μικρές πυρκαγιές

 

Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση τόσο τους πυροσβέστες κ. Ιωάννη και κ. Θανάση ,όσο και την  Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου Μεσογαίας που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μας.

 

Ένα χωράφι για τη Σημίνα

Με ένα παραμύθι ταξιδεύω..και η Σημίνα με το χωράφι της

μας βοήθησε να μάθουμε:

-τα προϊόντα του τόπου μας

-τις βασικές πηγές των τροφίμων

-να αναγνωρίσουμε τα βασικά υλικά   που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή τροφίμων

-να συνθέσουμε  και να δημιουργήσουμε   με διάφορα υλικά που υπάρχουν στη φύση

-να ανακαλύψουμε  τα υλικά και να εξοικειωθούμε  με τις προσμίξεις τους

Διαβάσαμε το παραμύθι,μιλήσαμε για τους σπόρους, είδαμε την εξέλιξη τους, μάθαμε τι χρειάζεται ένα σποράκι για να μεγαλώσει, ζωγραφίσαμε το δικό μας χωράφι

  

διαχωρίσαμε τις τροφές ως προς τη συχνότητα επιλογής στην καθημερινή μας διατροφή, δημιουργώντας την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής: μηνιαία-εβδομαδιαία-καθημερινά

ανακαλύψαμε  τον κόσμο των φρούτων

κάναμε μία unplugged δραστηριότητα στο code dance: επιλέξαμε τα φρούτα μας άρεσαν, για κάθε φρούτο σχεδιάσαμε μία κίνηση, δημιουργήσαμ ετη δικη μας χορογραφία, και χορέψαμε στο ρυθμό του viva la vida loca

και φροντίσαμε να φτιάξουμε ένα σκιάχτρο , για να διώχνει μακριά τα βλαβερά έντομα από το χωράφι μας

Νηπιομαγειρέματα

Τα Νηπιομαγειρέματα ξεκίνησαν το ταξίδι τους…

Στα πλαίσια  των δραστηριοτήτων μας στη θεματική ενότητα Ζω Καλύτερα -Ευ Ζην τα  παιδιά επέλεξαν την Καραμελένια μια μικρή παραδοσιακή Κυπριακή κούκλα, σαν ηρωίδα τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

το όνομα της το επέλεξαν ύστερα από ψηφοφορία

Η Καραμελένια  μέσα από διάφορες δραστηριότητες προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να  συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα  της διατροφής, τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική τους   υγεία, στην επιλογή υγιεινών  τροφίμων με υψηλή διατροφική αξία, στην αποφυγή τροφίμων με χαμηλή διατροφική αξία, στη συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

Ανατρέχοντας στη διατροφή από την αρχαιότητα έως και σήμερα, ανακαλύψαμε τον Κούρο και την κόρη , είδαμε τα καλαίσθητα αγάλματα, τα παρατηρήσαμε , τα συγκρίναμε ,μιλήσαμε για τη σημασία της υγιεινής διατροφής και την επίδραση της στο σώμα μας και στη συνέχεια δημιουργήσαμε το ατομικό μας Αβαταρ και το καλάθι της υγιεινής διατροφής

Με χρώμα συνθέσαμε την τροφική μας αλυσίδα

και ακολουθήσαμε το  δρόμο των υγιεινών τροφών με unplugged δρατηριότητες στις οποίες γίναμε εμείς το ρομπότ

https://www.youtube.com/watch?v=DGY99dgusDw&ab_channel=%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%97

και plugged δραστηριότητες με βοηθό τη bee bot

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=KQMTVc-

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?

 

 

 

 

Ενημέρωση από Περιφέρεια Αττικής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου σε όλη την Αττική, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για προληπτικούς λόγους ασφάλειας καθώς αναμένεται έντονη κακοκαιρία

Γ. Πατούλης: «Πρώτη μας προτεραιότητα η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των μαθητών»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που είχε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περί έντασης των καιρικών φαινομένων το επόμενο 24ωρο, αύριο Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.

Η διακοπή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών και εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης που πιθανόν προκύψουν εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η Περιφέρεια Αττικής συνιστά σε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες που είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Πηγή:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=41338:15&catid=3:2008-09-06-21-42-59&Itemid=709

 

Europe Code Week

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα( Europe Code Week) για το σχολικό έτος 2021-22

Αν θέλετε να δείτε τη συμμετοχή μας ,μπορείτε  να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ακολουθώντας τον Μπεκαρώ στο ταξίδι του