Τι μπορώ να κάνω με τον υπολογιστή

Αρχικά δημιουργούμε έναν εννοιολογικό χάρτη με το τι γνωρίζουν τα παιδιά για τον υπολογιστή.

Στη συνέχεια σκεφτόμαστε ποια μπορεί να είναι τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής.

Για να τα δούμε…

Υλικό Υπολογιστή » Διαβάστε όλο το άρθρο