Προαγωγή – Απόλυση

  • Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων
    κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και
  • Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

  • όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
  • όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10)

Υ.Α. 52826Δ2/08-05-2020Λήψη αρχείου