Νομοθεσία

 

Ενημέρωση 10-9-2021 από το Υπουργείο Παιδείας

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομοθεσία για το Γυμνάσιο από ΔΔΕ Φλώρινας

Γενική Νομοθεσία της Εκπαίδευσης από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων