Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Συλλογικός Προγραμματισμός 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σχολικών μονάδων

       2023-2024
       2022-2023
 1. «Υποστήριξη μαθητών/τριων με εεα»
 2. Συνεργασία και αποδοχή για αρμονική συνύπαρξη στο σχολείο
 3. Δεν κατατεθηκε τίτλος
 4. Δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
 5. “Πλάθοντας υπεύθυνους πολίτες”
 6. Δεν κατατεθηκε τίτλος
 7. Υιοθέτηση καλών πρακτικών για μια πιο ελκυστική εκπαιδευτική διαδικασία και ένα σχολείο ανοιχτό στις προκλήσεις των καιρών και στην κοινωνίαΛήψη αρχείου

 

 • της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας από τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαιδευτικής Παιδαγωγικής Ευθύνης
 • της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ευθύνης Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης
 • της Έκθεσης Αξιολόγησης από τον αρμόδιο Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης
 • της Έκθεσης Αξιολόγησης από τον αρμόδιο Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων