Χαιρετισμός του Διευθυντή

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες
Αγαπητά παιδιά –μαθητές μας
Από τις 11-12-2020 έχω αναλάβει υπηρεσία ως Διευθυντής στο σχολείο μας.

Πραγματικά νιώθω ότι έχω επιστρέψει «στο σπίτι μου»

 Λήψη αρχείου