Ενημέρωση Γονέων για την επίδοση

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επίδοση των μαθητών-τριων σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα με τον παρακάτω τρόπο (τηλέφωνο, webex, mail) στην περίπτωση του…

Περισσότερα