Πρακτορεία

  • Προσφορές για τον Αγιο Μάμα

Η Επιτροπή συνεδριάσε την Τρίτη 12-10 και αποφάσισε η ανάθεση να γίνει

στο ZOES με τρία λεωφορέια ένα για κάθε τμήμα.

Σας ευχαριστώ

  • Προσφορές για εντος Θεσσαλονίκης (ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ 90 50
ΧΑΛΚΙΔΗΣ 80 50
Gassi 85 50
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 85 50
ZOES 100 50
APOLLO 82 50

 

Η Επιτροπή συνεδριάσε  την ΤΕΤΑΡΤΗ 20-10 και αποφάσισε η ανάθεση να γίνει

στο    GASSI   με ένα λεωφόρειο για κάθε τμήμα.

Σας ευχαριστώ