Εσωτερικός Κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου, είναι ένας απλός -ως προς την διατύπωση- κατάλογος κανόνων που όλοι σέβονται, χωρίς εξαιρέσεις.

Συντάσσεται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί – γονείς – μαθητές).

Στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Καταγράφει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της σχολικής μονάδας.

Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός προκύπτει -σε κάθε περίπτωση- από την προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για τη σύνταξή του λαμβάνονται υπόψη παιδαγωγικές απόψεις/αντιλήψεις φορέων, όπως ο συνήγορος του παιδιού,…

Οι επιδιώξεις και οι προσπάθειες βελτίωσης του κανονισμού λειτουργίας πρέπει να είναι διαρκείς, προκειμένου να διατηρήσουμε και να προαγάγουμε το υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

Διαβάστε τον εσωτερικό κανονισμό 2023-2024Λήψη αρχείου

 

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων