Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση βεβαίωσης διάκρισης σε Σχολ.Αθλ.Αγώνες

Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση βεβαίωσης διάκρισης σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλ. Αγώνες σχ.έτους 2022-2023 Για την εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ Για την αίτηση ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

“Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023” Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου….. για …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023’ »

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 Για το σχετικό δελτίο τύπου ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση Για τη σχετική απόφαση ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Εξεταστικά κέντρα για το Ειδικό μάθημα των Αγγλικών Πανελ.Εξετ. 2023

Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το Ειδικό μάθημα των Αγγλικών Πανελληνίων Εξετάσεων 2023 Για το σχετικό έγγραφο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023. Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Α. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ» Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ» Δ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος «ΑΡΜΟΝΙΑ» Ε. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» ΣΤ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ» Ζ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023’ »

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων/αποφάσεων/αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση’ »

Δικαιολογητικά ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις Πανελ.Εξ. του 2023

Οι απόφοιτοι οι οποίοι θα δώσουν και πάλι Πανελλήνιες εξετάσεις θα πρέπει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο σχολείο τη σχετική αίτηση και επιπλέον : 1. ΕΥΚΡΙΝΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 3. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Όλα τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχουν στους συνδέσμους της σχετικής ανάρτησης για τις Α-Δ στην …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δικαιολογητικά ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις Πανελ.Εξ. του 2023’ »

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελ.Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2023 ( μαθητές ή απόφοιτοι )

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2023, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022. Η παρούσα εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα: …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελ.Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2023 ( μαθητές ή απόφοιτοι )’ »