Έκθεση Τεχνολογίας 2019

Δείτε το βίντεο. (Υπεύθυνος Καθηγητής: κ.Σκούπας)

Δείτε το στο slideshare.net

Ludwig Van Beethoven

Νεφέλη Σκλάβου, τάξη Γ.

JANE AUSTEN

Κλειώ Σκλάβου, τάξη Γ.

 

Δείτε το στο slideshare.net

 

Δείτε το στο slideshare.net

 

Εnglish project – ‘Hip-Hop Scene in Greece’ Nikoleta Ηyssa   Γ’ τάξη

 

English project – ‘How does music affect teenagers’ emotions?’ Fani Georgakopoulou Γ’Τάξη

 

Δείτε το στο slideshare.net