Το «Σχολικό Έτος» 2022-23 στο σχολείο μας λειτουργούν 14 τμήματα και διδάσκουν 40 εκπαιδευτικοί.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Εργασίες Μαθητών

Μαθητικές κοινότητες