Διευθύντρια:

Μιχολιά Δέσποινα (Φυσικής Αγωγής)

Υποδιευθυντές:

Α΄: Τσιέλου Βασιλική (Γερμανικής Γλώσσας)
Β΄: Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος (Φιλόλογος)

Σύλλογος διδασκόντων:

Θεολόγοι: Ανθίμου Θεόδωρος
Ρουμελιώτης Χρήστος
Φιλόλογοι: Γκέλης Γεώργιος
Δαμαλά Γεωργία
Δημοπούλου Αικατερίνη
Δρόσου Ολυμπία
Ελένη Μαρία
Κορδώση Μαρία
Κορνάρου Αικατερίνη
Παρασκευόπουλος Κων/νος
Τραγουστή Βασιλική
Φραγκιάδου Βασιλεία
Μαθηματικοί: Γκεζερλή Κωνσταντίνα
Κρίκας Δημήτριος
Μιντιλογλίτου Μαρία
Πετρουλάκης Γεώργιος
Τριπικέλης Ιωάννης
Χρυσικόπουλος Δημήτριος
Φυσικοί: Γιαννούλη Θέκλα
Μελισσάρη Σοφία
Τζούλης Νικόλαος
Γαλλικής Γλώσσας: Μπουζούρα Αντιγόνη
Παραδείση Δήμητρα
Αγγλικής Γλώσσας: Γελάση Έλενα
Κούρκαφα Ευαγγελία
Παντολέων Βασιλική
Γερμανικής Γλώσσας: Τσερώνη Αλέξα
Τσιέλου Βασιλική
Καλλιτεχνικών: Αναγνωστοπούλου  Χριστίνα
Κοινωνιολόγοι: Τσέκου Σοφία
Μπόγια Παρασκευή
Φυσικής Αγωγής: Κάππης Μιλτιάδης
Μιχολιά Δέσποινα
Μπόντζου Μαργαρίτα
Τεχνολογίας: Σκούπας Ιωάννης
Σουρτζής Φώτιος
Νομικής: Σπινθάκης Ευάγγελος
Οικιακής Οικονομίας: Αντωνοπούλου Σωτηρία
Μουσικής: Παντελέων Γρηγόριος
Πληροφορικής: Κασιδάκη Αδαμαντία
Μπιτζικούδη Ματένια