Σχολικό έτος 2014-15

Διευθύντρια:

 

Μιχολιά Δέσποινα (Φυσικής Αγωγής)

Υποδιευθυντές:

 

Α΄: Τσιέλου Βασιλική (Γερμανικής Γλώσσας)

 

Β΄: Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος (Φιλόλογος)

Σύλλογος διδασκόντων:

Θεολόγοι:

Ανθίμου Θεόδωρος

 

Ρουμελιώτης Χρήστος

Φιλόλογοι:

Γκέλης Γεώργιος

 

Δρόσου Ολυμπία

 

Ελένη Μαρία

 

Κορδώση Μαρία

 

Μαντέλλου Δήμητρα

 

Παρασκευόπουλος Κων/νος

 

Πιλάτη Μαρία

 

Τραγουστή Βασιλική

 

Φραγκιάδου Βασιλεία

Μαθηματικοί:

Γκεζερλή Κωνσταντίνα

 

Δρίτσα Κωνσταντίνα

 

Χριστοπούλου Ελένη

 

Χρυσικόπουλος Δημήτριος

 

Ψωμαδοπούλου Βαρβάρα

Φυσικοί:

Παπαδάς Κωνσταντίνος

 

Παπαδοπούλου Άννα

 

Τζούλης Νικόλαος

Γαλλικής Γλώσσας:

Παραδείση Δήμητρα

 

Τοντικίδου Χριστίνα

Αγγλικής Γλώσσας:

Γελάση Ελένη

 

Κούρκαφα Ευαγγελία

Γερμανικής Γλώσσας:

Καλλιτεχνικών:

Αναγνωστοπούλου  Χριστίνα

Κοινωνιολόγος:

Τσέκου Σοφία

Φυσικής Αγωγής:

 

Μιχολιά Δέσποινα

 

Μπόντζου Μαργαρίτα

 

Πούλιου Δήμητρα

Τεχνολογίας:

Σκούπας Ιωάννης

Οικιακής Οικονομίας:

Χουντή Ευσταθία

Μουσικής:

Παντελέων Γρηγόριος

Πληροφορικής:

Κασιδάκη Αδαμαντία

 

Μπασιάκου Θεοδώρα