Αρχεία για Μάιος 28, 2020

Οδηγίες για την έναρξη μαθημάτων από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Επαναλειτουργία σχολείων: Σύμφωνα με τις απεσταλμένες εγκυκλίους κι οδηγίες: τα δημοτικά σχολεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020. Πραγματοποιήθηκε  ο διαχωρισμός των τμημάτων του σχολείου μας-όπου απαιτούνταν-και οι εκπαιδευτικοί έχουν αναρτήσει τα ονόματα των μαθητών που θα προσέλθουν τη Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή (το 1ο υποτμήμα) και Τρίτη-Πέμπτη […]