ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2021-2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ 2021-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Από 1 έως 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στην Α΄ τάξη δημοτικού για το σχ. έτος 2021-2022 των μαθητών που έχουν γεννηθεί από 1-1-2015 έως 31 -12-2015 (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/ 22511/Δ1/25-02-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.):ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ θα παραδίνονται σε κλειστό φάκελο, (όπου θα αναγράφεται ευδιάκριτα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του μαθητή), στη Σχολική Φύλακα του Σχολείου μας τις παρακάτω ώρες 08:30΄-09:30΄, 10:00΄-11:00΄και 12:00΄-13:00΄ καθημερινά (χτυπάτε το θυροτηλέφωνο του ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ προκειμένου να βγει στην είσοδο , να τα πάρει ).  

Σε περίπτωση επιπλέον διευκρινίσεων, επικοινωνείτε με τη διευθύντρια του σχολείου στο τηλέφωνο:2552022593. Αφού ελεγχθούν, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η επικοινωνία θα γίνει τηλεφωνικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  • Αίτηση δήλωση γονέα-κηδεμόνα: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.):ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΔΥΜ
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
  • Αίτηση εγγραφής στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ (τη συμπληρώνετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την εγγραφή:Εγγραφή και φοίτηση των μαθητών_τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα-ΦΕΚ) :
  • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
  • Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.
  • Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Το Πιστοποιητικό Γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείςΗ αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΧΑΡΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡ_ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έχουν δοθεί στα νηπιαγωγεία, επίσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://blogs.sch.gr/2dimorest/

 

Η διευθύντρια του σχολείου

 

Κλειστά τα σχολεία και την Τετάρτη 17/02/2021 λόγω καιρικών συνθηκών

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 λόγω καιρικών συνθηκών σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ορεστιάδας.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το αναμορφωμένο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις 14.10΄ έως 17.20΄.

Κλειστά τα σχολεία και την Τρίτη 16/02/2021 λόγω καιρικών συνθηκών

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 λόγω καιρικών συνθηκών σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα σχολεία όλης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το αναμορφωμένο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις 14.10΄ έως 17.20΄.

Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα 15/02/2021 λόγω καιρικών συνθηκών

Αγαπητοί γονείς, σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του δημάρχου, αύριο Δευτέρα 15/02/2021 τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών.

Τα μαθήματα θα γίνουν με Τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν αναρτήσει οι εκπαιδευτικοί στην eclass τους από τις 2.10μμ. και εφαρμόστηκε και στις 27/01/2021 που είχαμε ξανακλείσει λόγω καιρού.

Σας παραθέτω την  ανακοίνωση της Διευθύντριας Π/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου: Αφορικά με την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτή για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση κρίθηκε σκόπιμο να γίνει το μεσημέρι (από τις 2.10μμ) με το αναμορφωμένο πρόγραμμα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από την υπερφόρτωση του δικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

Ενημέρωση για Τηλεκπαίδευση ΤΕΤΑΡΤΗ 27/01/2021

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα ην Υπουργική Απόφαση 131451/ΓΔ4/ΦΕΚ 4264/2020:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 17ο -Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κι όπως έχουν ήδη ενημερωθεί από χθες από τους εκπαιδευτικούς τους οι μαθητές, σήμερα Τετάρτη 27/01/2020 θα γίνει ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που έχουν αναρτήσει οι εκπαιδευτικοί στις eclass τους.

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 27/01/2021 λόγω καιρικών συνθηκών.

Αγαπητοί γονείς, σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του δημάρχου, σήμερα Τετάρτη 27/01/2021 τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών. Θα αναρτηθεί και η σχετική απόφαση.

Δωρεές συσκευών ανέπαφης αντισηψίας

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κόρρα Παύλο, γονέα του σχολείου μας και ιδιοκτήτη  του καταστήματος Βιοκαθαρισμοί, στην οδό Ιπποκράτους 2- Ορεστιάδα, ο οποίος δώρισε στο σχολείο μας μία συσκευή ανέπαφης αντισηψίας, που τοποθετήθηκε στην είσοδο του ισογείου του νέου διδακτηρίου.

 

 

 

 

 

Θερμές ευχαριστίες και στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας για τη δωρεά και τοποθέτηση σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους συσκευών ανέπαφης αντισηψίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 11/01/2021

Καλή χρονιά, καλή αρχή με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελο!!!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. ξεκινάει η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) από τη Δευτέρα 11/1/2021.

Σήμερα Παρασκευή  08/01/2021 συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας και αποφάσισε για την αποφυγή του συνωστισμού μαθητών και γονέων -τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρησή τους- να ισχύουν τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΕΥΛΕΥΣΗ 

08:00΄-08:05΄:όλα τα αδέρφια(από τις εισόδους που προβλέπονται για κάθε τμήμα, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που είναι αναρτημένο)

08:05΄-08:10΄:Α1-Α2-Β1 (από την είσοδο του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)  και Δ1-Δ2-Ε1-Ε2(από την είσοδο του ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)

08:10΄-08:15΄:Β2-Γ1-Γ2(από την είσοδο του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)  και Ε3-ΣΤ1-ΣΤ2 (από την είσοδο του ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

13:10΄:Α1-Α2 (από την είσοδο του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) και Β1-Β2 (από την είσοδο του ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)

13:15΄: Γ1-Γ2-Δ1-Δ2 (από την είσοδο του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) και Ε1-Ε2-Ε3-ΣΤ1-ΣΤ2 (από την είσοδο του ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)

Αγαπητοί γονείς παρακαλούμε να είστε συνεπείς στο ωράριο, να περιμένετε κρατώντας τις αποστάσεις από την πόρτα που θα αποχωρούν οι μαθητές και να φοράτε μάσκες. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε οι μαθητές μας να έχουν καθημερινά μαζί τους τουλάχιστον τρεις (3) μάσκες σε σωστό μέγεθος.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ισχύοντα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί. 
Για τη μετακίνηση στο σχολείο ισχύουν οι βεβαιώσεις που δόθηκαν τον Νοέμβριο.
Το ολοήμερο και η πρωινή ζώνη θα λειτουργούν κανονικά.

 

Μαθητές του ΣΤ2 στέλνουν «μήνυμα αγάπης»

Στο πλαίσιο της έμπρακτης ένδειξης αλληλεγγύης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που δοκιμάζεται εξ αιτίας της πανδημίας, αλλά και σε νοσηλευόμενους με κορωνοϊό, που θα περάσουν τις γιορτινές ημέρες μακριά από τους οικείους τους, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων υλοποιεί τη δράση «Τα σχολεία στέλνουν μήνυμα αγάπης». Μαθητές του ΣΤ2 ευαισθητοποιήθηκαν  σε συνεργασία με τη δασκάλα τους κ. Παπαδοπούλου Ιουλία φιλοτέχνησαν εορταστικές ευχετήριες κάρτες και τις έστειλαν σε νοσοκομεία. Μπράβο σας!

ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

 

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε2

Η δημιουργικότητα των μαθητών μας δε σταματά ούτε κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι οι μαθητές του Ε2 τμήματος του σχολείου μας με τη δασκάλα τους κ. Μπεχτσούδη Αγγελική δημιούργησαν με τη βοήθεια των εργαλείων WEB 2 μια υπέροχη e-κάρτα με το  canva, για να μας πουν τις ευχές τους και  με τη βοήθεια του padlet , έγραψαν έθιμα του τόπου μας.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ