Αρχεία για Μάιος 16, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 18/05/2020 ΕΩΣ 22/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έγινε καμία αλλαγή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς, γι΄αυτό θα είναι το ίδιο με την προηγούμενη εβδομάδα.