Αρχεία για Μάιος 23, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 25/05/2020 ΕΩΣ 29/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έγινε καμία αλλαγή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς, γι΄αυτό θα παραμείνει το ίδιο με την προηγούμενη εβδομάδα.