Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – EdPuzzle

THIS FOR POSTS LOUT 1

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης

«Περιβάλλοντα δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και αξιοποίηση παρεχόμενων εργαλείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

που διοργανώνει το σχολείο μας, αναρτάται παρουσίαση για το EdPuzzle.

To EdPuzzle είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία μετατροπής video σε video – μαθήματα.

Για να δείτε και να μεταφορτώσετε την παρουσίαση ενεργοποιήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Προβολή παρουσίασης:

EdPuzzle – παρουσίαση

Μεταφόρτωση:

2ο ΔΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ EDPUZZLE