Ώρες ενημέρωσης γονέων

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι ημέρες ενημέρωσης των γονέων / κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η ενημέρωση θα γίνεται μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος (από 13:15 έως 14:00).

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού Ημέρα
Παναγιώτης Γούσης (ΠΕ 70-Β1 τάξη) 1η Τετάρτη του μήνα
Ιωάννης Σακέλλης (ΠΕ 70-ΣΤ2 τάξη) 1η Τρίτη του μήνα
Μήτρου Κωνσταντίνα (ΠΕ 70-Δ1 τάξη) 1η Τρίτη του μήνα 
Nιγιάννη Αδαμαντία (ΠΕ 70-Γ1 τάξη) 1η Τρίτη του μήνα
Φωλιά Ελευθερία (ΠΕ 06, Εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας, των τάξεων Α΄και Β΄ ) 1η Πέμπτη του μήνα
Κατσίγιαννης Γεώργιος (ΠΕ86, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής όλων των τάξεων) 1η Δευτέρα του μήνα 
Μίντζα Μαρίνα   (ΠΕ 79.01 Μουσικός,των τάξεων: Α2, Β2, Δ1,Δ2) 1η Παρασκευή του μήνα
Καραγκούνη Μαρία (ΠΕ 70,   Ε1τάξη) 1η Παρασκευή του μήνα
Θάνου Δήμητρα (ΠΕ 70,   Γ2 τάξη) 1η Τρίτη του μήνα 
Καμάρας Δημήτρης (ΠΕ 70, ΣΤ1 τάξη) 1η Τετάρτη του μήνα
Τζουβάρα Αικατερίνη (ΠΕ 70, Α1 τάξη)  1η Τετάρτη του μήνα 
Παπακωνσταντινου Ειρήνη (ΠΕ 70,Ε2 τάξη) 1η Τετάρτη του μήνα 
Χρονοπούλου Μαριάννα (ΠΕ 70, Α2 τάξη) 1η Πέμπτη του μήνα
Σπανούδη Μερόπη (ΠΕ 11, Γυμνάστρια, των τάξεων: Β2, Ε1,Ε2,ΣΤ1,ΣΤ2) 1η Δευτέρα του μήνα
Κούρτη Ελένη (ΠΕ 06 Εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας των τάξεων: Γ΄, Δ΄,Ε΄και ΣΤ΄) 1η Τρίτη του μήνα
Δελγα Ελένη ΠΕ (11 Γυμνάστρια, των τάξεων:  Α1, Α2,Β1, Γ1,Γ2, Δ1,Δ2) 1η Δευτέρα του μήνα 
Βαρσαμά Ιωάννα  (ΠΕ 71 Παράλληλη Στήριξη) 1η Παρασκευή του μήνα
Ιωάννου Κωνσταντίνα (ΠΕ 70- Β2 τάξη) 2η Τετάρτη του μήνα 
Κατσίφη Ναταλία (ΠΕ 08 Εκπαιδευτικός Εικαστικών των τάξεων:Γ2,Δ1,Δ2,Ε1, ΣΤ1,ΣΤ2 ) 1η Δευτέρα του μήνα
Κολλητίδου Ελισάβετ (ΠΕ 05 Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας των τάξεων Ε΄και ΣΤ΄) 1η Τρίτη του μήνα
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης  (ΠΕ 71 Παράλληλη Στήριξη) 1η Δευτέρα του μήνα
Πάνου Σταυρούλα (ΠΕ 70 – Δ2 τάξη) 1η Παρασκευή του μήνα 
Παντελέων Ευδοκία (ΠΕ 08 Εκπαιδευτικός Εικαστικών των τάξεων Α΄ και Β΄) 1η Τρίτη του μήνα
Τσαρσιταλίδης Παναγιώτης (ΠΕ  91.01, Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής των τάξεων:  Α,Β,Γ,Δ) 1η Τετάρτη του μήνα
Χαλιώτη Αναστασία (ΠΕ 07, Εκπαιδευτικός γερμανικής γλώσσας της τάξης  ΣΤ) 1η Τετάρτη του μήνα
Χανιώτης Αντώνιος (ΠΕ 79.01  Εκπαιδευτικός Μουσικής των τάξεων: Α1,Β1,Γ1,Γ2,Ε1,Ε2, ΣΤ1,ΣΤ2 ) 1η  Πέμπτη του μήνα