Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – Quizizz – WordWall

1

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης

«Περιβάλλοντα δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και αξιοποίηση παρεχόμενων εργαλείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

που διοργανώνει το σχολείο μας, αναρτάται παρουσίαση για τa διαδικτυακά περιβάλλοντα Quizziz και WordWall. To Quizziz και το WordWall είναι διαδικτυακές υπηρεσίες δημιουργίας διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Για να δείτε και να μεταφορτώσετε την παρουσίαση ενεργοποιήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Προβολή παρουσίασης:

Quizizz – WordWall – Παρουσίαση

Μεταφόρτωση:

Quizizz_WordWall_2ο_ΔΣ_Λουτράκι