1

Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – Quizizz – WordWall

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης «Περιβάλλοντα δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και αξιοποίηση παρεχόμενων εργαλείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» που διοργανώνει το σχολείο μας, αναρτάται παρουσίαση για τa διαδικτυακά περιβάλλοντα Quizziz και WordWall. To Quizziz και το …

Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – Quizizz – WordWall Διαβάστε περισσότερα
1

Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – LearningApps

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης «Περιβάλλοντα δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και αξιοποίηση παρεχόμενων εργαλείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» που διοργανώνει το σχολείο μας, αναρτάται παρουσίαση για το διαδικτυακό περιβάλλον LearningApps. To LearningApps είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία …

Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – LearningApps Διαβάστε περισσότερα
THIS FOR POSTS LOUT 1

Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – EdPuzzle

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης «Περιβάλλοντα δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και αξιοποίηση παρεχόμενων εργαλείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» που διοργανώνει το σχολείο μας, αναρτάται παρουσίαση για το EdPuzzle. To EdPuzzle είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία μετατροπής …

Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση – EdPuzzle Διαβάστε περισσότερα
bbb

Εκπαιδευτικό υλικό για τη νέα σχολική χρονιά 2022 – 2023 από το SaferInternet4Kids

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ι.Τ.Ε. και φέτος, στην προσπάθεια που καταβάλλει να στηρίξει εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης των παιδιών, δημιούργησε νέο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε ενεργοποιώντας …

Εκπαιδευτικό υλικό για τη νέα σχολική χρονιά 2022 – 2023 από το SaferInternet4Kids Διαβάστε περισσότερα