Εκπαιδευτικοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2022-23) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΑΞΗ
Μαρινοπούλου Μαρίνα ΠΕ70 – (Διευθύντρια)
Τζουβάρα Αικατερίνη ΠΕ70 – Α1
Χρονοπούλου Μαρία – Ιωάννα ΠΕ70 – Α2
Γούσης Παναγιώτης ΠΕ70 – Β1 – (Υποδιευθυντής)
Ιωάννου Κωνσταντίνα ΠΕ70 – Β2
Νιγιάννη Αδαμαντία ΠΕ70 – Γ1
Θάνου Δήμητρα ΠΕ70 – Γ2
Μήτρου Κωνσταντίνα ΠΕ70 – Δ1
Πάνου Σταυρούλα ΠΕ70 – Δ2
Καραγκούνη Μαρία ΠΕ70 – Ε1
Παπακωνσταντίνου Ειρήνη ΠΕ70 – Ε2
Καμάρας Δημήτριος ΠΕ70 -ΣΤ1
Σακέλλης Ιωάννης ΠΕ70 – ΣΤ2
Κόκκινου Χριστίνα ΠΕ-70.ΕΑΕ – Τμήμα Ένταξης
Κούρτη Ελένη ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας – (Γ, Δ, Ε, ΣΤ)
Φωλιά Ελευθερία ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας – (Α, Β)
Δέλγα Ελένη ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Α, Β1, Γ, Δ)
Σπανούδη Μερόπη ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Β2, Ε, ΣΤ)
Χανιώτης Αντώνης ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης – (Α1, Β1, Γ, Ε, ΣΤ)
Μίντζα Μαρίνα ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης – (Α2, Β2, Δ)
Κατσίγιαννης Γεώργιος ΠΕ86 – Πληροφορικής
Παντελέων Ευδοκία ΠΕ08 – Εικαστικών
Κατσίφη Ναταλία ΠΕ08 – Εικαστικών
Κολλητίδου Ελισάβετ ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας (Ε, ΣΤ)
Χαλιώτη Αναστασία ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας (Ε, ΣΤ)
Τσαρσιταλίδης Παναγιώτης ΠΕ91.01- Θεατρικής Αγωγής (Α, Β, Γ, Δ)
Βαρσαμά Ιωάννα ΠΕ71 – Παράλληλη στήριξη
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης ΠΕ71 – Παράλληλη Στήριξη
Τσιάκα Κωνσταντίνα ΠΕ25 – Σχολική Νοσηλεύτρια
Σωφρονά Παναγιώτα ΠΕ23 – Σχολική Ψυχολόγος
Μαντζανά Κωνσταντίνα ΠΕ30 – Κοινωνική Λειτουργός
Δήμα Γεωργία ΠΕ21 – Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη
Αντωνίου Σοφία ΠΕ02 – Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη