Εκπαιδευτικοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2021-22) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΑΞΗ
Μαρινοπούλου Μαρίνα ΠΕ70 – (Διευθύντρια)
Καρφίτσα Μαρία ΠΕ70 – Α1
Θάνου Δήμητρα ΠΕ70 – Α2
Λαγούρη Αναστασία ΠΕ70 – Β1
Νιγιάννη Αδαμαντία ΠΕ70 – Β2
Ψαρράκη Νικολέττα ΠΕ70 – Γ1
Γιώτη Βάια ΠΕ70 – Γ2
Γούσης Παναγιώτης ΠΕ70 – Δ1 – (Υποδιευθυντής)
Παπακωνσταντίνου Ειρήνη ΠΕ70 – Δ2
Καλαθά Βασιλική ΠΕ70 – Ε1
Σακέλλης Ιωάννης ΠΕ70 – Ε2
Πάνου Σταυρούλα ΠΕ70 -ΣΤ1
Μήτρου Κωνσταντίνα ΠΕ70 – ΣΤ2
Βλάσση Πολυξένη ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας – (Γ, Δ, Ε, ΣΤ2)
Σκλία Ευαγγελία ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας – (Α, Β, ΣΤ1)
Δέλγα Ελένη ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Α1, Β, Γ, Δ)
Ξεθάλη Βασιλική ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Α2, Ε, ΣΤ)
Κρητικός Αλέξανδρος ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης (όλες οι τάξεις)
Κουτσοδήμου Κωνσταντίνα ΠΕ86 – Πληροφορικής – (Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ_
Μυλωνόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ86 – Πληροφορικής – (Γ)
Παντελέων Ευδοκία ΠΕ08 – Εικαστικών – (Γ, Δ, Ε, ΣΤ)
Κολλητίδου Ελισάβετ ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας (Ε, ΣΤ)
Αγγελοπούλου Αναστασία ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας (Ε, ΣΤ)
Τσιράκη Μαρία ΠΕ91.01- Θεατρικής Αγωγής (Α, Β, Γ, Δ)
Κανελλοπούλου Μαρίνα ΠΕ70.50 – Παράλληλη στήριξη
Λουδοβάρης Γεώργιος ΠΕ70.50 – Παράλληλη Στήριξη
Δήμα Γεωργία ΠΕ21 – Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη
Μπρακούλια Βασιλική ΔΕ Ε.Β.Π.