Παράταση εγγραφών στην Α΄ τάξη

λήψης

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023  σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( Αρ. Πρ. Φ.6/31859/Δ1/20-03-2023) .