Αποτίμηση 3ης Επιμορφωτικής Συνάντησης 1/3/2022

3 1

Την Τρίτη 1/3/2022 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης (Webex), η 3η κατά σειρά επιμόρφωση για τους Συλλόγους Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου  και του Δημοτικού σχολείου Λεχόβου. Η επιμορφωτική δράση συνδιοργανώθηκε από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στο πλαίσιο διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου τους.
Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε με επιτυχία ένα εργαστηριακό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Κασκαμανίδη, ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα εισήγησης: “Κάνοντας Ιστορία με ψηφιακά μέσα. Το
παράδειγμα των Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου”.

 

3 1

Το σεμινάριο είχε διερευνητικό χαρακτήρα και επιχείρησε την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν εργάστηκαν ανά ομάδες (Breakout Sessions), με τη μέθοδο jigsaw. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι/ες εντόπισαν τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) της Ιστορίας από το Φωτόδεντρ, όσο και των επιστημολογικών παραδοχών που τα διαπερνούν.
Συζήτησαν τις διαδικασίες ενσωμάτωσής τους στις καθημερινές μαθησιακές διαδικασίες και πρότειναν σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης ιστορικού υλικού ως εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το σεμινάριο οδήγησε στη γνωριμία με ένα εκπαιδευτικό μέσο, τα ΜΑ του Φωτόδεντρου, τη συνεργατική – διερευνητική – μαθησιακή διαδικασία, ενώ πραγματεύτηκε και τη συνάντησή τους στο πεδίο της Ιστορίας.

 

1 6

4 1 1

2 1 1

5 1

6 1