Εκπαιδευτικοί

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου μας  για τη σχολική χρονιά 2022-2023:

Τουφεξή Θεοδοσία, Νηπιαγωγός Υποχρεωτικού Τμήματος 1, Προϊσταμένη

Ματράκη Αθηνά, Νηπιαγωγός Προαιρετικού Ολοήμερου Τμήματος 1

Παπατζιάμου Αναστασία, Νηπιαγωγός Υποχρεωτικού Τμήματος 2

Τζιμίκου Δήμητρα, Νηπιαγωγός Προαιρετικού Ολοήμερου Τμήματος 2

Εμμανουηλίδου Μαρία, Αγγλικά Τμήματος 1

Μαλισιόβα Αφροδίτη, Αγγλικά Τμήματος 2