Σχέδιο δράσης 3ο Μέρος (Απρίλιος – Μάιος 2023)

3ο Μέρος του Σχεδίου δράσης του σχολείου μας

“Της ειρήνης μας τα περιστέρια, σφίγγουν του πλανήτης μας όλα τα χέρια”

κατά το δίμηνο Απρίλιος – Μάιος 2023.Λήψη αρχείου

Σχέδιο δράσης 2ο Μέρος (Ιανουάριος – Μάρτιος 2023)

2ο Μέρος του Σχεδίου δράσης του σχολείου μας

“Της ειρήνης μας τα περιστέρια, σφίγγουν του πλανήτης μας όλα τα χέρια”

κατά το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2023Λήψη αρχείου

 

 

Σχέδιο δράσης 1ο Μέρος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022)

1ο Μέρος του Σχεδίου δράσης του σχολείου μας

“Της ειρήνης μας τα περιστέρια, σφίγγουν του πλανήτης μας όλα τα χέρια”

κατά το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022Λήψη αρχείου