Σχέδιο Δράσης

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση του σχεδίου δράσης από τη σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020: Σχέδιο δράσης σχ. έτους 2022-2023.