Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του νηπιαγωγείου μας για τη σχολική χρονιά 2022-2023Λήψη αρχείου