Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23 από 1-20 Μαρτίου

Η εγγραφή στο νηπιαγωγείο των προνηπίων, δηλαδή παιδιών που έχουν γεννηθεί το 2018, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/   

Δεν απαιτείται καμιά ενέργεια από τους γονείς, που τα παιδιά τους φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο. Μπορούν μόνο να αιτηθούν για την

 » Διαβάστε όλο το άρθρο