Εκπαιδευτικοί

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου- Νηπιαγωγός πρωϊνού τμήματος: Φωτεινή Πιτάκη

Νηπιαγωγός Ολοήμερου τμήματος: Μάριελ Κοκοσίδου 

Εκπαιδευτικός Αγγλικών: Ευαγγελία Θεοχάρη