Εκπαιδευτικοί

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου- Νηπιαγωγός πρωϊνού τμήματος: Φωτεινή Πιτάκη

Νηπιαγωγός Ολοήμερου τμήματος:Βαγιάτα Στυλιανή

Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης: Ζυμπερδίκα Ελένη

Σχολική Νοσηλεύτρια: Κασιάρα Ζωή