Δωρεές

Την σχολική χρονιά 2023-24 το Νηπιαγωγείο θα εκπονήσει στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης δράση με θέμα:” Ενέργειες για την ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού του νηπιαγωγείου”

Στα πλαίσια αυτής της δράσης αναζητούμε δωρητές για να μας ενισχύσουν με βιβλία που πιθανόν να έχουν στο σπίτι τους και δεν τα χρειάζονται, με επιτραπέζια παιχνίδια και ότι άλλο οι ίδιοι θεωρούν ότι μπορεί να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό του νηπιαγωγείου. Οι δωρεές θα καταγραφούν στο βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νηπιαγωγείου και θα αναφερθεί και το όνομα του δωρητή.

Όσοι ενδιαφέρονται να δωρίσουν στο Νηπιαγωγείο μπορούν να επικοινωνήσουν με το Νηπιαγωγείο ¨με τους παρακάτω τρόπους

  • στο τηλέφωνο 2321041680 από τις 11:30-12:00
  • mail του νηπιαγωγείου :mail@1nip-skoutar.ser.sch