Το σχολείο μας

To νηπιαγωγείο βρίσκεται στο κέντρο του Σκουτάρεως, απέναντι από την κοινότητα. Στο εσωτερικό της  αυλής στεγάζεται και το 2 νηπιαγωγείο Σκουτάρεως.