2 Πρόγραμμα etwinning με τίτλο” Τρελό καρναβάλι …….έφτασες και πάλι”

Το νηπιαγωγείο φέτος θα συμμετάσχει και σε ένα δεύτερο πρόγραμμα   etwinning με τίτλο ” Τρελό καρναβάλι…έφτασες και πάλι. Τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν από Ελλάδα και Κϋπρο είναι:

Το νηπιαγωγείο φέτος θα συμμετάσχει και σε ένα δεύτερο πρόγραμμα   etwinning με τίτλο ” Τρελό καρναβάλι…έφτασες και πάλι. Τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν σε αυτό είναι από την Ελλάδα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο