1 εβδομάδα etwinning ” Τρελό καρναβάλι ……..έφτασες και πάλι.”

Με αφορμή ότι έχουμε Φεβρουάριο , ο οποίος είναι ο μήνας του Καρναβαλιού , αναφέραμε στα παιδιά ότι θα διαπραγματευτούμε το θέμα της αποκριάς μαζί με άλλα παιδιά από διαφορετικά νηπιαγωγεία . Τους είπαμε ότι θα συμπληρώσουμε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ποια λέξη τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε την λέξη

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

2 Πρόγραμμα etwinning με τίτλο” Τρελό καρναβάλι …….έφτασες και πάλι”

Το νηπιαγωγείο φέτος θα συμμετάσχει και σε ένα δεύτερο πρόγραμμα   etwinning με τίτλο ” Τρελό καρναβάλι…έφτασες και πάλι. Τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν από Ελλάδα και Κϋπρο είναι:

Το νηπιαγωγείο φέτος θα συμμετάσχει και σε ένα δεύτερο πρόγραμμα   etwinning με τίτλο ” Τρελό καρναβάλι…έφτασες και πάλι. Τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν σε αυτό είναι από την Ελλάδα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Πρόγραμμα etwinning

To νηπιαγωγείο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning με θέμα”Ηοw are you today? Feelings and emotions” .

θα ασχοληθούμε με το συναισθήματα και πως να τα εκφράζουμε. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4 σχολεία από την Πολωνία, 4 από την Ρουμανία, 1 από την Ισπανία, 2 από την

 » Διαβάστε όλο το άρθρο