2 Πρόγραμμα etwinning με τίτλο” Τρελό καρναβάλι …….έφτασες και πάλι”

Το νηπιαγωγείο φέτος θα συμμετάσχει και σε ένα δεύτερο πρόγραμμα   etwinning με τίτλο ” Τρελό καρναβάλι…έφτασες και πάλι. Τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν από Ελλάδα και Κϋπρο είναι:

Το νηπιαγωγείο φέτος θα συμμετάσχει και σε ένα δεύτερο πρόγραμμα   etwinning με τίτλο ” Τρελό καρναβάλι…έφτασες και πάλι. Τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν σε αυτό είναι από την Ελλάδα και την Κύπρο.

1)3 Νηπιαγωγείο Βάρης, 2)Νηπιαγωγείο Ασπροβάλτας , 3)Νηπιαγωγείο Ν.Σάντας ,4)Ν/Γ Καισαρειάς Κοζάνης, 5)Νηπιαγωγείο Πετρανών Κοζάνης, 6)Νηπιαγωγείο Αρεδίου Κύπρου,7) 1 Νηπιαγωγείο Σκουτάρεως, 8)Νηπιαγωγείο Λευκοπηγής, 9)Νηπιαγωγείο Λάρισας , 10)13 Νηπιαγωγείο Λάρισας, 11)Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο Κορίνθου, 12)Νηπιαγωγείο Παππίγκου Ιωαννίνων και 13) 10 Νηπιαγωγείο Κορίνθου.

Στάλθηκε   επιστολή  στα mail  των γονέων και ταυτόχρονα τοποθετήθηκε ως  ανακοίνωση στη πόρτα του Νηπιαγωγείου και στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενημερωθούν για την καινούργια δράση που ξεκινάμε στα πλαίσια του προγράμματος  etwinning. Δόθηκε  έντυπο συγκατάθεσης για την φωτογράφηση των παιδιών και ξεκινήσαμε………