ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ι.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ 3 – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310426648

 

e-mail:   mail@1nip-kalam.thess.sch.gr