Ωράριο λειτουργίας

 

Προσέλευση νηπίων:

α) 7:45-8:00 Πρωινή υποδοχή μαθητών/τριων

(ισχύει μόνο για τα παιδιά που είναι γραμμένα στο ολοήμερο πρόγραμμα και έχουν δηλώσει πρωινή υποδοχή)

β) 8:15-8:30 Υποδοχή μαθητών/τριών


-Αποχώρηση νηπίων:

α)13:00

β) 16:00 (Ολοήμερο Πρόγραμμα)