Σχολικές Περιφέρειες των Νηπιαγωγείων του Δήμου Καλαμαριάς για το σχολικό έτος 2022-2023Λήψη αρχείου