Εκπαιδευτικοί

Χαραλάμπους Πασχαλίνα  – Προϊσταμένη

Παπασπυράτου  Αθηνά – Υπεύθυνη Πρωινού Υποχρεωτικού Τμήματος

Γκασδόγκα Ευαγγελία –  Υπεύθυνη 2ου Πρωινού Υποχρεωτικού Τμήματος

Κουρουνιάν Αικατερίνη  – Υπεύθυνη 1ου Προαιρετικού  Ολοήμερου

Χαραλάμπους Πασχαλίνα – Υπεύθυνη 2ου Προαιρετικού Ολοήμερου

Μάνος Δημήτριος – Υπεύθυνος Τμήματος Ένταξης

Πατσίκα Στυλιανή – Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Κουτσομύτη Ιωάννα – Αγγλικών

Γκαβαλίνη Ειρήνη-ΑικατερίνηΚοιν Λειτουργός Ε.Δ.Υ

Ιωσηφίδου Βαρβάρα – Ψυχολόγος Ε.Δ.Υ