ΏΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η ενημέρωση των γονέων από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα υλοποιείται, είτε δια ζώσης στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (χρήση μάσκας, αποστάσεις), είτε μέσω της πλατφόρμας webex.

Οι προσωπικές συναντήσεις με γονείς για επίλυση εξατομικευμένων προβλημάτων και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών θα υλοποιούνται κατόπιν ραντεβού και υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Επίσης η ενημέρωση γονέων από το σχολείο θα γίνεται μέσω mail (στα mails των παιδιών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) και αναρτήσεων στο ιστολόγιο του σχολείου.